Rektör,Fakülte için YÖK'ü Adres Gösterdi
Rektör,Fakülte-için-YÖKü-Adres-Gösterdi

Hükümetin aldığı kararla kurulması planlanan ve meclisten geçen 17 yeni üniversiteden biri olan Bitlis Eren Üniversitesi 29 Mayıs 2007 tarihinde Cumhurbaşkanlığı’nın onayının ardın kuruldu. Üniversitenin Kurucu Rektörü Türkiye’nin en önemli akademisyenlerinden Prof. Dr. Mahmut Doğru oldu. Adilcevaz.Net Muhabiri Oğuzhan Yaralı’nın sorularını cevaplandıran Rektör Doğru Eren üniversitesi hakkında önemli bilgiler verdi. Doğru Adilcevaz’a fakülte kurulması konusunda söz vermekten kaçınırken YÖK’ün kampus dışında fakülte kurulmasına sıcak bakmadığını gerekçe gösterdi.

Sizi kısaca tanıyabilir miyiz?

Hatay doğumluyum. Öğrenimimin ve hayatımın büyük bir bölümünü İstanbul da geçirdim. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesinden 1985 Yılında mezun oldum. Yüksek Lisans için İstanbul Teknik Üniversitesi Nükleer Enerji Enstitüsüne girdim. Orada Reaktör Tasarım Teknolojileri üzerinde yüksek lisansımı yaptım. Doktora için de İngiltere’ye gittim. Deneysel nükleer fizikte iki konu üzerinde çalıştım. Bunlar deneysel fizik ve nükleer detektörlerdi. Doktoramı yüksek enerji parçacık fiziği üzerinde tamamladım. Doktoradan sonra yurt dışında bir müddet kaldım.Böylece çalışma imkânım oldu. 1993 yılında yurt dışından döndüm. Marmara üniversitesinde asistanlık yaptım. Doktora öğretim görevlisi olarak devam edip 1996 yılında Fırat üniversitesi Fizik Bölümüne geçtim. 1996 yılından 2008 yılına kadar orada görev yaptım. Daha sonra Bitlis Eren Üniversitesi’ne atandım. Çalışma alanım fizik eğitimi ile başladı ama daha sonra nükleer fizik ve daha çok radyasyon ile çevre radyasyon ilişkisi, detektör ve yüksek enerji fiziği şeklinde değişti. Son zamanlarda depremlerle ilgili çalışmalarım oldu. Depremin önceden tespiti, kestirimi ile ilgili yaptığımız projelerimiz var. Bunlar TÜBİTAK ve diğer üniversitelerle birlikte sürdürmekteyim.

Evinden özellikle ailesinden uzakta okuyan öğrencilere baktığınızda neler hissedersiniz?

Hayatım boyunca hep ailemden uzakta kaldım. Öğrencilerin duygularını anlamak ve hissetmek mümkün. Bu tip öğrencileri iki kategoriye ayırmak lazım. Birincisi ailesinden ilk defa ayrılıp okumaya gelenler olabilirken ikincisi ise diğer eğitimlerini de dışarıda yapanlar olabilir. Diğer eğitimlerini de dışarıda yapan öğrenciler aileden uzakta okumaya daha alışkın olabilirler. Bu öğrencilere baktığımda azim, çalışkanlık, bir şeylerin üstesinden gelebilmeyi görüyorum. Öğrencileri gözlediğimde ilk zamanlardaki gözlemim ile sonraki dönemlerde iki ve üçüncü yıllarındaki gözlemlerimi karşılaştırıyorum. İlk zamanlarda okul hayatına alışmada zorluk çekebilirler.

Bitlis Eren Üniversitemizde yetiştirmeyi hedeflendiğiniz insan modeli nedir?

Eğitimin genel bir amacı vardır. Eğitime siz bir şeyler katıyor ve davranışları değiştiriyorsunuz. Öğrenciler üniversiteye geliyor. Bir ortaöğretim eğitiminden farklı bir eğitim-öğretim var. Üniversitelerde hangi şartlarda hangi okulda okursanız okuyun bir defa bir okulda yetişen bu okulun öğrencisidir diyebileceğiniz bir insan tipi veya profili görmek istiyorsunuz. O öğrenciyi gördüğünüzde bu öğrenci bu üniversitenin öğrencisidir diyorsunuz. Rektör olarak yapmaya çalıştığımız her yönden ahlaki ve duruş yönünden bilgi yönünden çevreye uyumlu ve çağdaşlık yönünden sağlam kişilikli insanlar görmektir. Zaten kişilikli olmayan insanın başarılı olması mümkün değildir. Kişilikli olmayı kendine güven anlamında söylüyorum. Hangi toplum içersinde olursa olsun Bitlis’te ya da başka bir şehirde yaşasa bile kendine güvenen ve geleceğe umutla bakan bir insan modeli istiyorum. Ama kendine güvenen kendini ispatlama çabası içinde olan insan tipini söylerken bunu kavgacı, anlaşmaz anlamında söylemiyorum. Bu tür insan tipinde aynı zamanda mütevazılık vardır ama yerinde ve zamanında o gücünü ve kendine olan güvenini gösterip o başarısını oraya aktarabilen insandır. Bu da bilgiden geçiyor. Buradan aldığı eğitim yanı sıra çevresiyle sağlıklı ilişkiler kurabilmelidir. Öğrenci kişilikli olmalıdır.

Bitlis Eren Üniversitesi kampus alanı ne zaman tamamlanacak?

Kampus alanımızda yaptığımız planlamalar var. Yaptığımız planlamada iki temel durum vardır. Bunlardan birisi devletin mali olarak bizi desteklemesi ikincisi ise şu anda Eren Holding’in bizi desteklemesidir. Eren Holding yönetim kurulu başkanı Sayın Ahmet Eren’in birçok katkısı söz konusudur. Aldığımız desteklerle plan ve projelerimizi yaklaşık 10–11 yılda bitirmeyi hedefliyoruz. Bunlar şu andaki mali verilerimize göre yaptığımız hesaplamalardır. Eğer mali yönden parametreler olumlu yönde gelişirse daha kısa bir zamanda da kampus alanı tamamlanabilir. Olumsuz yönde birtakım şeyler çıkarsa daha da uzayabilir. Dolayısıyla kampus alanımızı 2021 - 2022 gibi bütünüyle tamamlamak istiyoruz.

Öncelikli konularımız arasında rektör binasından çok öğrencilerin ilk önce okuya bileceği derslikler, laboratuarlar yapmak yönündedir. Önce öğrencinin eğitim alanlarının hazırlığını yapmaktır.

Bitlis Eren Üniversitesinin en büyük sorunu sizce nelerdir?

Yeni üniversitelerin öncelikli sorunları vardır. Bu üniversiteler içinde bizim üniversitemiz de yer almaktadır. Bazı yeni kurulmuş üniversiteler için hazır bina ve hazır fakülteleri var. Başka üniversitelere bağlı fakülteler ile kurulmuştur. Dolayısıyla o fakültede hocalar da bulunuyor. Bitlis Eren Üniversitesi fakülte bazında okul yok. Üniversite olarak en büyük sorunumuz bina sorunudur. Her şey birbiriyle bağlantılıdır. Fakülteye öğrenci almak bizim de temel hevesimiz ancak binaların tamamlanmış olması gerekir ki öğrenci de alınabilsin. Öğrenci alabilmek için hocalarınızın da tamam olması gerekir. Hocayı alabilmek için de lojman olması gerekir. Bunun yanı sıra yurt çalışmamız yapılıyor. 500 kişilik bir yurt bu yıl bitecek. Dolayısıyla buradaki sorun eğitim-öğretim binalarımızın tamamlanmasıdır. İşlerin paralel yürümesi için bina öğrenci ve hoca üçgenini olması şarttır. Ayaklarımızın üzerine sağlam basarak gitmemiz lazım. Yapılan işlerin geleceğe yönelik olması için belli plan ve projelerin bilinçli yapılmasına özen gösteriyoruz. Kampus alanının yollarını ve alt yapıyı modern bir şekilde yapmayı planladık. Planlar dâhilinde yapılar yapıldığı takdirde daha geç sürüyor fakat düzenli, ileriye dönük olmasını sağlıyoruz Alt yapıda galeri sistemiyle gittiğimizden oluşan zaman kaybı eleştiriliyor. Yapılan işleri elektrik, su, atık su, ısınma gibi şeyleri yer üstünden yaptığımız da zaman kaybı az olur ancak bu yöntemle daha kalıcı, sağlam, sorunsuz işler yapmış olmayız. Kampus alanı en çok kar alan bir yerde olduğundan bu durumu da göz önüne alarak binaları ve çevreyi ona göre tasarlamak için çalışıyoruz. Kısacası çalışanların, öğrencilerin mağdur olmaması için her türlü fedakârlığı yapıyoruz.

Bitlis Eren Üniversitesi olarak ilçemize açmayı hedeflediğiniz bir fakülte veya 4 yıllık meslek yüksek okulu var mı? Öğrenci doluluğu ve bölgeye hitap edilebilecek bölümler açmayı hedefliyor musunuz? Varsa bu bölümler nelerdir?

Kampusun esas amacı fakülte ve çeşitli bağlı birimleri bir arada tutmaktır. Bu uygulama ile daha çok verim alınacaktır. Fakültelerin ilçelere veya kampus dışına açılmasına yönetim de YÖK’de sıcak bakmıyor. İlçelere veya kampus dışına Fakülte veya 4 yıllık meslek yüksek okulu yapmanın maliyeti de yüksek olacağından devlet planlama da buna sıcak bakmıyor. İlçelerimizin genelinde yüksek okul var. Kampus alanı tamamlandıktan sonra ileriki yıllarda bu ilçelere fakültelerin bazı bölümleri açılabilir. Şu anda üniversitemizin bünyesinde üç fakülte bulunmaktadır. Bunların kampus içindeki binaları tamamlanırsa açık bulunan üç fakültemize öğrenci ve hoca alımına hız verilir. Bina olmadan öğrenci almak veya hoca almak şansınız olmaz öğrenci mekânını bulmak şart. Planlamamızda şu da var. Söylediğimiz süre içinde yani 10-12 yıl içersinde hedeflediğimiz öğrenci sayısı da 15 bin civarındadır. 500–600 civarında öğretim görevlisi hedefliyoruz. Kampus yapımı yavaş denilebilir fakat bittiği anda 7-8 fakültemiz bir anda öğrenci alımına başlayacaktır.

Yeni Meslek Yüksek Okullar açılacak mı?

Şu anda meslek yüksek okullara baktığımda mevcut yapıda maksimum verimi kullanmaya çalışıyoruz. Bir meslek yüksek okulumuzda açabileceğimiz bir bölüm varsa bina da mevcutsa hiç bekletmeden merkezden takviye öğretim elamanları vererek o bölümü açıyoruz. Yeni bir bina yapmaktansa okulların içersinde yeni bölümler açıp onu genişletmeye ve o binayı maksimum seviyede kullanmayı düşünüyoruz. Geçtiğimiz yıl içerisinde ilimiz dâhilinde bu şekilde 6 tane bölüm açtık. Şu anda 5-6 bölümlük öneri de var. Yapılan teklifleri inceliyoruz. Açık olan bölümlerin desteğini almak istiyoruz.

Bölüm açarken yöreye hitap eden bölümleri açmak ama aynı zamanda bir de öğrenci doluluğu o bölüm için önem arz ediyor. Yöreye değil genele hitap eden öğrencisi olan bölümleri tercih etme durumunda kalıyoruz.

Adilcevaz hakkındaki görüşleriniz nelerdir?

Adilcevaz güzel bir yer, iyi bir ilçe, insanları iyi ve misafirperver. İlçenin Van Gölü’nün kenarında olması büyük bir avantajdır. Eski bir yerleşim yeri olması ayrı bir özellik. Ayrıca cevizi meşhur olan bir ilçemiz. Adilcevaz Ceviziyle özleştiği için cevizi her yönüyle çok iyi değerlendirmesi bu konuda çalışma yapması ve bu cevizi yaygınlaştırması gerekir.

Üniversiteler bölge ile iç içe olduğundan bölgeyi tanıtan görevler üstlenmektedir. Bitlis Eren Üniversitesi’nin Adilcevaz için böyle bir görev üstlenmesini düşünüyor musunuz?

Bunu biz zamanla düşünüp gerçekleştirebiliriz. Bizim enerjimizin çoğu buradaki kampus alanının tamamlanmasına gidiyor. İleriki yıllarda tabii ki böyle etkinliklere katılıp katkıda bulunmak üniversitemizin görevidir. Kaçınılmaz bir olaydır. Bu faaliyetler, Adilcevaz ve diğer ilçelere olacaktır ama buradaki kültürel yapıyı tanıtacak ve bunları sürükleyecek faaliyetler mutlaka olacaktır. Bu tür şeyler zamanla olabilir. Bir de bunlar bütçe işidir. Bu tür işlerin yapılmasına yürekten inanıyorum. Adilcevaz’ın cevizi ile ilgili ileriki yıllarda kalitesinin yükseltilmesi için çalışılabilinir. Ceviz Adilcevaz halkının geçim kaynağı olduğuna göre cevizi koruyup sahip çıkmaları gerekir. Biz genelde bütün olarak bakıyoruz Bitlis diye bakıyoruz. Üniversiteyi biz Bitlis merkezinin üniversitesi olarak düşünemeyiz. İl ve ilçelerle bir bütün olarak düşünüyoruz. Hatta bölgeye hitap edecek bir üniversite olarak düşünüyoruz.

Özel Röportajı Hazırlayan : Oğuzhan Yaralı – www.adilcevaz.net

Önceki sayfa  |  Ekleme Tarihi: 25.03.2012 - 17:40  |  Son Güncelleme:   |  Okuma sayısı: 19821
Hiç yorum bulunamadı. İlk yorumu yapmak için tıklayın.